LogoEl Carmel .cat

L'activitat econòmica del barri gaudeix de bona prosperitat, sobretot en els sectors d'indústria, comerç i serveis. El 1996 constaven un total de 8.755 empreses, de les quals 3.580 eren de comerç (35,8%), 3.582 de serveis (35,8%), 1.235 d'indústria (12,3%) i 358 de la construcció (3, 6%). Així mateix, constaven 1.247 professionals i treballadors autònoms, un 12,5% de l'activitat econòmica.

Les principals activitats lligades amb la indústria són les relacionades amb la fabricació de maquinària i productes metàl · lics, materials elèctrics i de precisió, productes alimentaris, productes tèxtils i del calçat, productes de fusta, plàstic i arts gràfiques. Quant a serveis, els principals sectors són els de la restauració (bars, restaurants i hotels), reparació de vehicles, transports i comunicacions, finances i assegurances, immobiliàries, serveis de neteja, sanitat i serveis educatius i culturals.

A nivell laboral, segons dades del padró de 1996, d'un total de 38.053 habitants constaven 17.480 persones actives (un 45,9%), de les quals 13.099 estaven empleades (34,4%), 3.603 desocupats (9,5%) i 778 cercant la seva primera feina (2,0%), i 20.573 persones no actives (54,1%), de les quals 7.347 eren estudiants (19,3%), 6.379 jubilats (16,8%), 4.963 mestresses de casa (13,0%) i la resta en altres situacions. Respecte a la població activa, del total de 13.099, 1.847 són empresaris i autònoms (14,1%), 7.597 són assalariats fixos (58,0%), 3.175 assalariats eventuals (24,2%) i la resta en altres situacions.

Font: Wikipedia

Inici de sessió / Alta d'usuari