LogoEl Carmel .cat

El barri del Carmel es troba delimitat per tres turons pertanyents a la serra de Collserola (Serralada Litoral): el del Carmel (265,6 metres sobre el nivell del mar), el de la Creueta del Coll (249 metres sobre el nivell del mar) i el Turó de la Rovira (261 metres sobre el nivell del mar). Aquests turons estan separats de la Serra de Collserola per una falla, i en un futur està prevista la creació d'una zona verda conjunta anomenada Parc dels Tres Turons. El turó del Carmel, que dóna nom al barri, era antigament conegut com Turó d'en Móra, rebent el seu nom actual del Santuari de la Mare de Déu del Mont Carmel, construït en una de les seves vessants al segle XIX. També és conegut com La Muntanya Pelada, per mancar de vegetació al seu cim. En el seu vessant oest se situa el famós Parc Güell, dissenyat pel celebèrrim arquitecte Antoni Gaudí, pertanyent a efectes administratius, però, al districte de Gràcia.

Geològicament, El Carmel està format principalment per roques metamòrfiques (esquists i pissarres) de l'era primària (paleozoic), sobre un subsòl granític producte d'una intrusió de magma durant l'orogènia hercínica fa 300 milions d'anys. L'augment de pressió i temperatura causat per aquest magma calent va alterar les roques del voltant -el que es coneix com metamorfisme de contacte-, formant una aurèola metamòrfica que arriba a uns dos quilòmetres d'ample en molts llocs. Així es poden observar de manera discontínua afloraments granítics, seguits més amunt de la sèrie de roques metamorfosades: a l'aurèola interna corneanes - en contacte amb el granit - i micacites, i en l'aurèola externa fil·lites, que passen gradualment a les pissarres menys metamorfosades de la resta de la serra.

El seu clima és mediterrani, bastant estable en tota la regió (14,4° C de temperatura mitjana anual i 619 mm anuals de precipitacions). La seva principal característica són els estius secs i calorosos, amb hiverns igualment secs i temperats, amb una pluviometria molt irregular, amb pluges acumulades principalment a la primavera i tardor. El Carmel, en trobar-se en la part que dóna a la ciutat -i per tant al mar- de la serra de Collserola, que és més assolellada, té un clima marítim amb poques gelades.

Font: Wikipedia

Inici de sessió / Alta d'usuari