LogoEl Carmel .cat

Igual que l'educació, la sanitat va tenir greus dèficits durant molt de temps, circumstància que ha anat millorant paulatinament. El 2011 existien dos centres d'atenció primària, el CAP El Carmel (carrer Murtra) i el CAP Horta (carrer Lisboa). Com en la resta de Barcelona i de la societat espanyola en general, des de fa temps hi ha una tendència al progressiu envelliment de la població, afavorit per l'augment de l'esperança de vida. Així, una gran part dels recursos sanitaris estan destinats a aquesta franja de població, especialment exposada als problemes de salut derivats de l'edat. El 1997 l'esperança de vida era de 75,5 anys per a homes i 82,2 per a dones.

A la resta de la població, cal destacar la disminució en els últims anys de malalties com la SIDA i les relacionades amb la drogodependència, el tabaquisme i l'alcoholisme, gràcies a les campanyes de prevenció ia la conscienciació ciutadana. També han disminuït els embarassos no desitjats i les malalties de transmissió sexual. Igualment, ha baixat el nombre de malalties cardiovasculars i cerebrovasculars, encara que en canvi han crescut els casos de càncer, especialment de pulmó i de mama.

La natalitat és de 7,7 nascuts per cada 1000 habitants, produint-se la majoria dels embarassos en la franja entre 30 i 34 anys (44,9%).

Font: Wikipedia

Inici de sessió / Alta d'usuari